VIDEO

WhatsApp-Ի 15 ԳԱՂՏՆԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱ, ՈՐ ՊԵՏՔ Է ՓՈՐՁԵԼ (VIDEO)

07. 06. 2018

WhatsApp-ի այս 15 գաղտնի ֆունկցիաների մասին դուք, հավանաբար, չեք լսել: Գիտե՞ք արդյոք, որ կարելի է պարզել, թե զրուցակիցը կոնկրետ որ ժամին է կարդացել Ձեր նամակը: