GIRLS

5 ՍԱՆՐՎԱԾՔ, ՈՐՈՆՔ ՎԱՆՈՒՄ ԵՆ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ (PHOTO)

04. 10. 2019

9e500d0ab7083f5b05c9d8d59a12cd25

Սանրվածքը կարող է ոչ միայն ընդգծել կանացի գեղեցկությունը, այլ նաև փչացնել այն: Քանի դեռ չես որոշել կտրուկ փոփոխության, տես, թե ինչպիսի սանրվածքներ են վանում տղամարդկանց:

Դրեդեր ու աֆրիկական հյուսեր: Դրանք տղամարդկանց համար չափազանց վայրի են ու անտեղի: Նման սնարվածք կարելի է կրել լողափնյա հանգստի ժամանակ:

մեկ

Սափրված գլխամաշկ: Տղամարդիկ պարզապես չեն հասկանում այսպիսի սանրվածքների իմաստը: Դրանք վանում են նրանց:

երեք

Արհեստական մազեր: Չկա ավելի տհաճ բան, քան արհեստական մազերը: Դրանք անհարմարություն են պատճառում, երբ տղամարդիկ փորձում են դիպչել մազերին:

չորս

Տղայական կտրվածք: Շատ քիչ տղամարդկանց են դուր գալիս նման սանրվածքները: Տղամարդիկ գերադասոիմ են երկար մազեր ու կանացի սանրվածք:

երկու

Անսովոր գույներ: Տղամարդիկ գերադասում են մազերի բնական գույներ` բլոնդ, սև, շագանակագույն, իսկ ծիածանի գույները մազերին նրանք չեն ընկալում:

հինգ