KIDSBLOG

5 ՊԱՏՃԱՌ, ԹԵ ԻՆՉՈՒ ԵՐԵԽԱՆ ԱԽՈՐԺԱԿ ՉՈՒՆԻ

12. 02. 2019

4228b6a55ba8eb113b39c7f2388b3bec

Ներկայացնում ենք մի քանի պատճառ, որոնք կարող են բերել երեխայի մոտ ախորժակի կորստի։

Ատամների  ցավ: Սա գլխավոր պատճառներից մեկն է։ Երեխան ամեն անգամ ատամների ցավ է զգում ուտելիս, ինչն էլ բերում է ախորժակի կորստի:

ՃիճուներԵրեխան խոցելի  է ճիճուների, հելմինտների և այլ մակաբույծների հանդեպ, որոնք են կարող են սրտխառնոցի և ախորժակի կորստի պատճառ դառնալ:

Հեղուկի գերավելցուկ: Երեխան ունի փոքր ստամոքս, այդ պատճառով փոքր քանակով կաթը կամ հեղուկը նրան բավական է։  Եթե դուք փորձեք տալ ավելին, քան անհրաժեշտ է երեխային, դա կբերի ախորժակի կորստի։

Շարունակությունը` Kidsinfo.am-ում: