KIDSBLOG

4 ՊԱՐԶ ԽՈՐՀՈՒՐԴ՝ ԻՆՉՊԵ՞Ս ԱՐԱԳԱՑՆԵԼ ԵՐԵԽԱՅԻ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

20. 09. 2018

fit_960_530_false_crop_2048_1151_0_105_163532_44c95662f9-750x490-1537173770

 

 

Այժմ հազվադեպ չի պատահում այն երևույթը, երբ երեխան արդեն 2 տարեկան է, բայց ոչ բառ չի արտասանում: Ինչպե՞ս օգնել երեխային սովորել խոսել:

 

 

Նկարագրեք այն ամեննինչ տեսնում եք և օգտվեք ժեստերից: Սա կարևոր է անել երեխայի ծննդյան պահից: Պատմեք, թե որտեղ եք դուք, ուր եք գնում, ինչ եք անում ու ինչ եք տեսնում: Խոսեք այն ամենի մասին, ինչ հետաքրքիր է ձեզ ու երեխային: Փորձեք զրույցը հաճելի ու պոզիտիվ դարձնել: Մի մոռացեք օգտվել ժեստերից, ոչ բանավոր շփումը ևս շատ կարևոր է  հասկանալու առումով:

 

Հարցեր ուղղեք: Նույնիսկ եթե ձեր երեխան դեռ չի խոսում, փորձեք անընդհատ հարցեր ուղղել, իսկ հետո ինքներդ պատասխանեք դրանց: Փոորձեք գործածել ընդգծված հարցական ինտոնացիա, որպեսզի երեխան հասկանա, որ դա հարց է:

 

Շարունակությունը՝ Kidsinfo.am-ում: