KIDSBLOG

3 ԽՈՐՀՈՒՐԴ, ՈՐՈՆՔ ԿՕԳՆԵՆ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԵԼ ԵՐԵԽԱՅԻ ՀԵՏ

03. 12. 2018

6be469a07543b1c6918a39a6a08f2706

Հստակ հասկացեք՝ ի՞նչ եք ուզում և ինչո՞ւ: Սենյակը պետք է հավաքված լինի, որպեսզի երեխային կոկիկություն սովորեցնեք, թե՞ ձեր տանը պետք է մաքուր լինի և դա օրենք է: Եթե առաջինը, ապա դուք հստակ կհասնեք ձեր ուզածին, քանի որ կոկիկ լինելը բխում է երեխայի շահերից: Իսկ եթե երկրորդը, ապա դա բացառապես միայն ձեր հոգսն է, դուք եք ուզում կոկիկության հասնել, հետևաբար ամեն ինչ ավարտվում է այն բանով, որ հենց դուք եք մաքրում սենյակը:

Կարողացեք օբյեկտիվ տեսնել իրավիճակը: Եթե երեխան բողոքում է հոգնածությունից, ապա չեք կարող դրան ուշադրություն չդարձնել: Բայց կարող եք հասկանալ՝ կե՞ղծ է այդ բողոքը, թե՞ ոչ:

Շարունակությունը՝ Kidsinfo.am-ում: