#2 ՊՈպկոՌՆ / POpcoRN – Pulp Fiction (մաս 1-ին)

Նոր-Bomb(կՌեաԾիվի մեջ) հաղորդաշար ԿԻՆՈաշխարհի մասին: