KIDSBLOG

10 ՀՆԱՐՔ, ՈՐՈՆՑ ՇՆՈՐՀԻՎ ԵՐԵԽԱՆ ԿԼՍԻ ՁԵԶ

12. 10. 2018

37943875_223156121875212_6769681603179315200_n (1)

Այս խորհուրդները կօգնեն ձեզ այնպես անել, որպեսզի երեխան սկսի լսել ձեզ:

Նրան իր անունով դիմեք:

Կարճ ու հստակ խոսեք: Ամենակարևորը՝ ասեք ձեր ասելիքը մեկ նախադասությամբ: Որքան շատ խոսեք, այնքան երեխան քիչ կլսի ձեզ՝ թե՛ հիմա, թե՛ ապագայում:

Պարզ խոսեք: Փորձեք խոսել նրա հետ հենց իր լեզվով՝ կարճ բառեր, նախադասություններ:

Խնդրեք փոքրիկին կրկնել ձեր խնդրանքը կամ հանձնարարությունը:

Այնպիսի առաջարկ արեք, որից նա չի կարող հրաժարվել («Հանգվիր, որպեսզի դուրս գնաս՝ խաղալու»):

Պոզիտիվ եղեք («Վազել չի կարելի»-ի փոխարեն ավելի լավ է ասեք. «Տանը մենք քայլում ենք, իսկ վազել կարելի է դրսում»):

Շարունակությունը՝ Kidsinfo.am-ում: