KIDSBLOG

ՈՐՔԱ՞Ն ՊԵՏՔ Է ՔՆԻ ԵՐԵԽԱՆ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՏԱՐԻՔԻՑ

08. 02. 2019

fdaec9232bbbd40a3a45a0d60f6cc697

Երեխան իրեն շատ ավելի լավ ու հանգիստ է զգումերբ լավ հանգստանում է և քունն առնումԵրեխայի տարիքից կախված՝  գոյություն ունեն քնի տևողության որոշակի նորմերորոնցանհրաժեշտ է հետևել:

1-2 ամսական երեխաներն օրական պետք է քնեն մոտ 18 ժամ:

3-4 ամսականում երեխաները քնում են 17-18 ժամ:

5-6 ամսական երեխաներն օրական պետք է քնեն մոտ 16 ժամ:

7-9 ամսականում՝ մոտ 15 ժամ:

10 ամսականից մինչև 1 տարեկան փոքրիկները քնում են մոտ 13 ժամ:

1-1,5 տարեկան երեխան ցերեկվա ժամերին քնում է 2 անգամ: Առաջին քնի տևողությունը 2-2,5 ժամ է լինում, երկրորդինը՝ 1,5 ժամ:

Շարունակությունը` Kidsinfo.am-ում: