GIRLS

Ո՞Ր ՍԱՆՐՎԱԾՔԸ ԿՍԱԶԻ ՁԵՐ ԴԵՄՔԻՆ և ՈՐԻ՞ ՄԱՍԻՆ ՊԵՏՔ Է ՄՈՌԱՆԱԼ

20. 07. 2018

կլոր

 

Յուրաքանչյուր կին ուզում է իդեալական սանրվածք ունենալ, քանի որ լավ գիտի, որ իր արտաքին տեսքի 50% պատասխանատուն վարսերն են: Սանրվածքը կարող է թաքցնել դեմքի թերությունները, ինչպես նաև ընդգծել դրանք:

 

Այսօր գոյություն ունեցող տարբեր ոճերի բազմազանության մեջ դժվար է կողմնորոշվել ընտրության հարցում: Նորաձև է դարձել թրենդներին հետևելը, հետևաբար մեծ է ցանկությունը փորձել «սեզոնի գլխավոր սանրվածքը», «սեզոնի գույնը» և այլն:

 

Լուսանկարներով դրանք իդեալական տեսք ունեն, իսկ ահա իրական կյանքում կարող են հիասթափեցնել: Առաջարկում ենք լուսանկարների միջոցով փորձել հասկանալ, թե ինչպիսի սանրվածք կսազի ձեր դեմքին:

 

Քառակուսի դեմք

քառակուսի

Սրիտկաձև դեմք

եռանկյունի և սրիտկաձր

Լայն դեմք

Լայն դեմք

Ուղղանկյուն դեմք

ուղիղ դեմք

Կլոր դեմք

կլոր