KIDSBLOG

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՐԵԽԱՅԻՆ ՃԻՇՏ ԱՍԵԼ «ՉԻ ԿԱՐԵԼԻ». 3 ՀՆԱՐՔ

13. 12. 2018

34828a85122b597222f5d3bfe3aa2f1c

Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս անել դա օրական 3 անգամից ոչ ավել: «Չի կարելի» արտահայտությունը կարելի է փոխարինել այլ արտահայտություններով:

«Չի կարելի» արտահայտությունը հազվադեպ է պետք գործածել: Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս անել դա օրական 3 անգամից ոչ ավել: Ավելի լավ է, հստակ հանձնարարություններ տալ: Օրինակ, «ճանապարհին զբոսնել չի կարելի» արտահայտության փոխարեն կարելի է ասել. «Կանգիր, վտանգավոր է» կամ «Ճանապարհը մեքենաների համար է, իսկ մենք քայլում ենք մայթով»:

«Մի» մասնիկը պետք է բացառել: Երեխաները չեն ընկալում դա: Մենք ասում ենք «Ձեռք մի տուր», նրանք լսում են «Ձեռք տուր»: Սա կանոն է, որը պետք է հիշեն բոլոր ծնողները: Պետք է փոխարինել ժխտական արտահայտությունները պոզիտիվ արտահայտություններով: Դա այնքան էլ բարդ չէ, ընդամենը պետք է մի քանի օր հետևել բառապաշարին: