VIDEO

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԳԵՂԵՑԻԿ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒՄ (VIDEO)

05. 10. 2018

a7fe294910e3fe09eae42881d606ec61

Instagram-ի դարաշրջանում լուսանկարում գեղեցիկ երևալը մի ողջ գիտություն է: Հարկավոր է գեղեցիկ դիրք ընտրել, հագուստ ու դիմահարդարում ընտրել, չմոռանալ նաև դեմքի արտահայտության մասին: Տեսանյութը պատմում է, թե ինչպես գեղեցիկ երևալ լուսանկարներում: