PHOTOSHOOT

Ի՞ՆՉ ՏԵՍՔ ԿՈՒՆԵՆԱՅԻՆ ՍՈՑ.ՑԱՆՑԵՐԸ, ԵԹԵ ԱՂՋԻԿ ԼԻՆԵԻՆ (PHOTO)

12. 06. 2018

MyCollages (6)

 

Այս ֆոտոշարքը ներկայացնում է, թե ինչպիսի՞ տեսք կունենային սոցիալական ցանցերը, եթե սովորական աղջիկ լինեին:

ВКонтакте

sotcseti-esli-by-oni-byli-devushkami-4-688x1105

Twitter

sotcseti-esli-by-oni-byli-devushkami-5-1024x1024-688x688

Snapchat

sotcseti-esli-by-oni-byli-devushkami-6-1024x1024-688x688

Facebook

sotcseti-esli-by-oni-byli-devushkami-1-1024x1024-688x688

Youtube

sotcseti-esli-by-oni-byli-devushkami-2-1024x1024-688x688

Instagram

sotcseti-esli-by-oni-byli-devushkami-3-1024x1024-688x688 (2)