KIDSBLOG

ԵՐԲԵՔ ՄԻ ԱՐԵՔ ԵՐԵԽԱՅԻ ՓՈԽԱՐԵՆ ԱՅՍ 3 ԲԱՆԵՐԸ

23. 04. 2019

3844acb4109066e11b7264c1b58c52a1

Որքան ընտանիք, այնքան կարծիք: Փորձեք ամեն ինչին նայել ձեր ընտանիքի տեսանկյունից: Չափազանց մեծ հոգատարություն երբեք որևէ լավ բան չի տալիս: Հիշեք այն մասին, որ պետք է պատրաստեք երեխային հասուն կյանքի համար ոև սովորեցնել հաղթահարել դժվարությունները ինքնուրույն:

Կատարել նրա փոխարեն տնային հանձնարարությունը: Փորձեք մի փոքր խորամանկություն կիրառել. սովորեցրեք երեխային կոնկրետ խնդիրներ դնել իր առաջ ու կատարել դրանք կոնկրետ ժամանակահատվածում: Իհարկե, կարող եք ուղղել նրա սխալները, բայց ժամանակի ընթացքում նա կսովորի ինքնուրույն լուծել ամեն ինչ և կհպարտանա, որ դպրոցում ստացած գնհատականը իր ջանքերի արդյունքն է:

Ընտրել նրա համար ընկերներ: Հիանալի է, որ ձեր երեխան նոր մարդկանց հետ է ծանոթանում: Երբեք մի ճնշեք նրան ու մի ստիպեք մտերմանալ նրանց հետ, ովքեր, ձեր կարծիքով, ընկերոջ համար լավ թեկնածու կարող են լինել: Նույնիսկ եթե դա ձեր ընկերուհու երեխան է: Երեխաները ինքնուրույն ու սեփական փորձով պետք է հասկանան, թե ինչ է իսկական ընկերությունը:

Շարունակությունը` Kidsinfo.am-ում: