FASHION

ԱՅՍ ԳԱՐՆԱՆ10 ԱՄԵՆԱՆՈՐԱՁև ԶԱՐԴԵՐԸ (PHOTO)

14. 02. 2019

ff75866c2f9e1330462f39edccb54c97_fitted_740x10000

Զարդերը մշտապես նվերի լավագույն տարբերակն են եղել: Իզուր չեն ասում, որ դրանք աղջիկների լավագույն ընկերներն են:

Ինչպիսի զարդեր կրեր այս գարնանը, որոնք են ամենանորաձև ու ոճային լուծումները: Առաջարկում ենք ծանոթանալ այս հրապարակման ընթացքում:

Այս տարվա թրենդային լուծումներն աչքի են ընկնում իրենց նրբաճաշակությամբ և մինիմալիստական ոճով:

Այս զարդերը դուր կգան գրեթե բոլոր աղջիկներին, ուստի կարող են լավագույն նվերը դառնալ գարնանային տոների առթիվ:

2c365585e34c50ac83a4209ae086d614_fitted_740x10000

4ac4855ce767b66423c79012c18e997c_fitted_740x10000

6faa62b25b987514f5222dc98f8971bc_fitted_740x10000

7e324d72b9e6d0db680f198eee7edec3_fitted_740x10000

373a1ce44fe02274ff021da8ba81d942_fitted_740x10000

486de15da0de1d91b95880682f6a1465_fitted_740x10000

074634c928050a424022fcc0c606dc27_fitted_740x10000

bac688a2b8d35d7a7067d3ca0ca97a96_fitted_740x10000

bafe1e6223575fc4db2f3ed8fd932c43_fitted_740x10000

d7a9aee9e36184f94a096e6603e4891b_fitted_740x10000