VIDEO

ԱՅՍ ԱՄՌԱՆ ԱՄԵՆԱՆՈՐԱՁև ՍԱՆՐՎԱԾՔԸ. 5 ՔԱՅԼ (VIDEO)

07. 06. 2018

dffefccd2187d7980baf0f206b293d29_fitted_740x0

 

Տարվա շոգ եղանակին, երբ վարսերը հատուկ հարդարելու ցանկություն չկա, բայց, միևնույն ժամանակ, ուզում ես գեղեցիկ տեսք ունենալ, լավագույն լուծումը «ձկան պոչ» կոչվող սանրվածքն է:

 

Այս սանրվածքը բազմաթիվ առավելություններ ունի. այն շատ հեշտ է կարելի ստանալ, ինչպես նաև դրանով կարող ես ներկայալան թե՛ ցերեկային, թե՛ երեկոյան կերպարով: